Felhasználási Feltételek

Jelentkezésének elküldése előtt kérjük, hogy mint továbbiakban Jelentkező, figyelmesen olvassa el a Ventiv Kft. Felhasználási Feltételeit.

A Jelentkezők a jelentkezés elküldésével szerződést kötnek a Ventiv Kft-vel (Cg. 01-09-462151) és elfogadják a Felhasználási Feltételeket. Ventiv Kft. fenntartja jogát a Felhasználási Feltételek megváltoztatásához, ezért a naprakész információk beszerzéséhez javasolt a Felhasználási Feltételek rendszeres áttekintése. A Ventiv Kft. szolgáltatásának a változtatást követő további használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. A változtatás automatikus elfogadtatása az adatkezelési célok és az adatkezelésre jogosultak körét nem érinti, ahhoz az érintett ismételt hozzájárulása szükséges.

Ventiv Kft. elkötelezett a szolgáltatások minőségének legmagasabb szinten tartása mellett, a rendszer használatából eredő esetleges károkért azonban felelősséget nem vállal.

A Jelentkezők személyes adatainak védelmében Ventiv kiemelten fontosnak tartja a Jelentkezők információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és gondoskodik olyan technikai intézkedésekről, melyek az adatok biztonságát garantálják.

A Jelentkezők hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az általuk megadott önéletrajzi adatok a velük való egyeztetés után továbbításra kerüljenek Ventiv Kft. megbízói részére. A regisztráció során gyűjtött személyes adatokat Ventiv Kft. semmilyen esetben sem továbbítja megbízói számára a Jelentkező beleegyezése nélkül.

A Jelentkezők a jelentkezéssel hozzájárulásukat adják személyes adataik visszavonásig való tárolásához, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelő kezeléséhez. A jelentkezés beérkezéséről Ventiv Kft. automatikus elektronikus levélben értesíti a Jelentkezőket.

A Jelentkezők felelősséget vállalnak azért, hogy jelentkezésükben megadott adataik a valóságnak megfelelnek, ezért a Ventiv Kft. felelősséget nem vállal. Ventiv Kft. nem garantálja, hogy minden jelentkezőnek megfelelő állást tud kínálni.

Személyiségi jogok védelme

Ventiv Kft. saját adatbázisában személyes információkat tárolhat, de ezt csak a Jelentkezőkkel kötött szerződés fennállásának ideje alatt használja a Jelentkezők részére nyújtott szolgáltatás céljából.
A Ventiv Kft. belső CRM- rendszerében, az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig történik. A Ventiv Kft. rendszere kívülről nem elérhető, csak a Ventiv Kft. adatkezeléssel megbízott munkatársai férhetnek hozzá a Jelentkezők adataihoz.

Ha felmerül Önben olyan kérdés, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, hogy válaszolhassunk.