2013.04.06

Munkaerő-piaci helyzetkép: Mi az állás?

A hazai gyógyszeripar orvoslátogatói létszáma nagyjából 1800-1900 főre állt be.
A termékmenedzserekre új feladatok várnak. A középvezetők, ha váltani
kényszerülnek, egy másik cégnél alacsonyabb pozíciót is elfogadnak, a
felsővezetők viszont igyekeznek megtartani jelenlegi állásukat. A gyógyszeripari
humánerőforrás aktuális helyzetéről Tál Mariannát, a Ventiv Tanácsadó és
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját kérdezte a Marketing Pirula.

 

(Az írást eredeti formájában a Marketingpirula 2012. decemberi számában olvashatják.)

 

Marketingpirula: Körülbelül egy évvel ezelõtt készült egy összesítés arról, hogy a gyógyszeripart sújtó megszorítások miatt a gyártók milyen mértékben építették le látogatói csapataikat. Az iparág a teljes sales force mintegy harmadától vált meg 2011-ig…
Tál Mariann: Az akkori állapothoz képest az elmúlt idõszakban nem történt drasztikus változás: az elbocsátott látogatók száma összesen 800-1000 fõre tehetõ. A karcsúsítás elsõsorban az originális cégeket érintette. A generikusok még mindig tartják hadállásaikat, bár idén már közülük is néhányan megtették e kényszerû lépést.
 

MP: Miért éppen az originális gyártókon csattant az ostor?
T. M.: Ennek több oka van. 2006-ig még õk is nagyon sok látogatót foglalkoztattak, a legtöbb cég esetében száz körüli, de akár több százas nagyságrendrõl beszélhettünk. Viszont az elmúlt idõszakban nem jöttek új gyógyszerek, nem születtek új blockbusterek, amelyek rövid idõn belül jelentõs forgalmat generáltak volna, illetve a támogatási körbe való befogadás is leállt. A régi készítmények pedig a megnövekedett költségszint mellett már nem tudták eltartani az orvoslátogatóknak ezt a tömegét, különösen, ha lejárt a készítmény védettsége – és megjelennek a generikumok. Az elsõ nagy leépítési hullám 2007-2008-ban zajlott le, aztán 2010 júliusától jött az orvoslátogatói díj duplájára, tízmillió forintra emelése, ami újabb tömeges elbocsátásokat eredményezett. De a létszámcsökkentések idén sem értek véget. Ráadásul a karcsúsítás – logikus módon – nem csupán az értékesítõi csapatot érinti, hiszen az egész szervezet mûködését racionalizálják. Most már vezetõi és irodai, támogató pozíciókból is küldenek el munkatársakat.
 

MP: A generikusoknál miért kerül sor leépítésre?
T. M.: A vaklicit miatt nagyon sokan már a bekerülési ár alatt adják a gyógyszereiket. Az ebbõl származó, szerényebb bevételbõl megint csak nem finanszírozható egy nagy létszámú értékesítõi csapat. Érdekes, hogy
a nagy generikus cégek ennek ellenére sem éltek még ezzel az eszközzel.
 

MP: Jelenleg hol tartunk létszámban?
T. M.: Az Orvoslátogatók.hu honlapon folyamatosan, hétrõl hétre összesítve és cégenként is nyomon követjük a sales force létszámának alakulását. A regisztrált orvoslátogatók száma ezekben a hetekben, vagyis november közepén 1880 körül jár. Mindez publikus adat, az OGYI honlapján is megjelenik. Érdekes azonban nyomon követni a változásokat is, hiszen így kiderül, hogy ki hová került, kiket regisztráltak újólag, a látogatót csupán kijelentették, majd visszajelentették, vagy tényleg új embert vettek fel. Az utóbbi
sokkal ritkább.
 

MP: A leépítéseket követõen az orvoslátogatók más pozícióban, de ottmaradnak a cégüknél, vagy elhagyják a gyógyszeripart?
T. M.: A többségük visszamegy orvosnak, gyógyszerésznek. Pontosabban: miközben hozzánk is beadják az önéletrajzukat, az eredeti szakmájukban is megpróbálnak állást keresni. Éppen tegnap hallottam, hogy Budapesten jelenleg nincs üres gyógyszerészi, de még asszisztensi állás sem.
 

MP: Gondolom, az FMCG-szektorban sem igen teremne számukra babér…
T. M.: Az orvoslátogatók örök dilemmája, hogy õk értékesítõk-e vagy egészségügyi szakemberek. A többség máig úgy gondolja, és az ipar is ezt erõsíti bennük, hogy õk az orvosok szakmai partnerei, tanácsadói. És bármennyi tréningen is vettek részt ennek erõsítése érdekében, nem úgy értékesítõk õk, mint egy FMCG-s (Fast Moving Consumer Goods – napi fogyasztási cikkek) kollégájuk. Másrészt, az utóbbi idõben akármennyire is csökkentek az orvoslátogatói bérek, az FMCG-szektorban még mindig nem tudnák megfizetni õket.
 

MP: Említette, hogy a létszámleépítés nem állt meg az alsóbb szinteken. Mi a helyzet a termékmenedzserekkel?
T. M.: Termékmenedzsereket akkor bocsátanak el, ha a vállalatnál megszûnik az a vonal, amin dolgoztak.
Egyébként a jó termékmenedzsereket éppenséggel meg kell tartani, pontosan azért, mert a hatékonyság növelése érdekében a promóció más eszközeit kell alkalmazni. Márpedig akkor is nekik kell kézben tartaniuk a szálakat, amikor kevesebb vagy semmilyen személyes orvoslátogatás nem történik. Ebbõl adódik, hogy egy termékmenedzsernek ma már nemcsak a gyógyszerekhez kell értenie, hanem a modern marketingeszközöket is ismernie kell: az e-marketingbe, az e-orvoslátogatásba, a közösségi oldalak használatába is nagyon komolyan bele kell ásnia magát.
 

MP: Úgy tudom, a termékmenedzserutánpótlás iránya is megváltozott.
T. M.: Legalább öt-hat éve tapasztaljuk, hogy nem érkeznek frissen végzett orvosok, gyógyszerészek a gyógyszeriparba. Bár az utóbbi idõben egyre többen jelentkeznek újra, érdeklõdve a gyógyszeripari lehetõségek iránt, a cégek nem nyitottak a kezdõk felvételére. Ugyanakkor az értékesítés és a marketing területén, alsóbb és középvezetõi szinten nem okoz problémát az utánpótlás biztosítása. A gyártók nem feltétlenül csak a saját orvoslátogatóik között akarják megtalálni a megfelelõ embert, hanem kívülrõl, más iparágakból hoznak be ott gyakorlatot szerzett közgazdász végzettségû szakembereket vezetõnek, sales vagy marketingterületre. Ahol a gyógyszeriparban jelenleg hiány van egészségügyi szakemberbõl, az az orvosiháttér- vonal. Nemritkán hónapokig keresünk egy-egy orvostanácsadót vagy orvosigazgatót. Ami azonban a legszomorúbb, hogy a Ventiv adatbázisában pillanatnyilag nagyon kevés látogatói állás található. Még egy-két évvel ezelõtt is a tízszerese volt a megszokott. Minõségi cserék persze még most is történnek, hiszen egy szûk állomány esetében nagyon lényeges szempont a hatékonyság. Egy mai csapatba már nem férnek be a töltelékemberek.
 

MP: A közép- és felsõvezetõk körében mekkora mozgás tapasztalható?
T. M.: Sales, marketing- és business unit menedzsereket is küldenek el. Õk vannak a legnehezebb helyzetben, egy másik cégnél ugyanis nehéz visszakerülniük egy hasonló pozícióba. Általános, hogy akár egy éven át keresik a tapasztalatuknak megfelelõ állást, ugyanakkor egyre inkább lefelé is hajlandóak váltani: a területi vezetõ orvoslátogatónak, a sales menedzser területi vezetõnek, a marketingmenedzser pedig akár termékmenedzsernek is elmegy, ha lehetõség adódik rá. Az iparágon kívül õk sem nagyon tudnak elhelyezkedni, legfeljebb azok, akik közgazdászként kerültek be a gyógyszeriparba. Egy felsõvezetõ számára is rizikós a váltás, még a feljebb lépés is: ha mégsem válik be az új pozíciójában, nincs visszaút a saját szintjére, mivel nagyon kevés az ilyen pozíció. Akinek ma vezetõi szinten jó állása van, nagyon igyekszik azt megtartani. Régebben nagyobb mozgás volt: ha egy marketingigazgató számára világossá vált, hogy az adott cégnél nem lehet belõle ügyvezetõ, mert minden alkalommal külföldrõl küldik a vezetõt, egy másik vállalatnál pályázott meg egy ügyvezetõ igazgatói vagy egy business unit menedzseri pozíciót, amibõl volt lehetõség a felfelé lépésre. Ez ma nincs.
 

MP: Mi az, ami jelenleg még trend a humánerõforrás- menedzsment területén?
T. M.: Számos originális cégnél teljesen leépítették a háziorvos-látogatást, csak szakorvosokat látogatnak. Növekedett a patikalátogatás szerepe, de nem olyan mértékben, ahogy azt a hatóanyag-alapú gyógyszerfelírás bevezetésekor sokan gondolták. Ma a patikában sem elég csak kereskedelmi akciókat kínálni és a rendelést felvenni, gyógyszert is kell ismertetni, amihez rendeleti végzettségre és tapasztalatra van szükség. Ehhez nem könnyû találni megfelelõ embert, mert a jelentkezõk zöme nem rendelkezik a kötelezõ végzettséggel, viszont a cégek inkább ilyeneket szeretnének felvenni. Érdekességként említeném még, hogy az originális cégeknek korábban voltak bizonyos fenntartásaik a generikus látogatókkal szemben, mivel túlságosan rámenõsnek tartották õket. Ma viszont inkább az a jellemzõ a piacon, hogy kifejezetten keresik õket. Van olyan generikus cég, amelyik csak frissen végzett egészségügyi fõiskolásokat vesz fel látogatónak, ráadásul meglehetõsen nagy számban. Kiképzi, majd szoros ellenõrzés és erõs kontroll alatt tartja õket, s ezért a cégnél a fluktuáció is jelentõs. Viszont ez az a nagyobb populáció, ahonnan az originálisok válogathatnak, ha motivált, az újra fogékony, a munkától vissza nem riadó fiatal látogatókat keresnek.
TT