2011.06.22

Rekviem egy szakmáért – Az orvoslátogatás

A gyógyszeripart érintő első, 2007-es megszorítási hullám hivatalos kommunikációjában is felhasznált, felnőtteknek szóló rajzfilmsorozat egyik epizódjában az orvos-gyógyszergyártó kapcsolatot Piroska (orvos) és a farkas (orvoslátogató) viszonyaként mutatták be, ahol a farkas gonosz módon gyógyszerek felírására veszi rá a gyanútlan, ártatlan, nagy szemekkel és piros keresztes főkötővel a világba pislogó doktornőt.


Bár ilyen képtelenséggel manapság nem találkoztunk, a médiában tett nyilatkozatokból, a szociális kérdőív gyógyszeriparra vonatkozó kérdéséből, továbbá az extrém mértékű adókivetésből az a szándék olvasható ki, hogy az orvoslátogatás elítélendő tevékenység, amennyire csak lehetséges, vissza kell szorítani.

De kik az orvoslátogatók és milyen tevékenységet végeznek? A felsőfokú egészségügyi végzettségű gyógyszerismertetők fontos értékteremtő tevékenységet végeznek hazánkban és a fejlett gazdaságú országokban egyaránt. Feladatuk a kezelőorvos szakmai támogatása és a gyógyítási tevékenység során felmerülő terápiás kérdések megválaszolása. Egy újonnan kifejlesztett innovatív gyógyszer például akkor válthatja be a hozzá fűzött reményeket és gyógyíthat meg akár potenciálisan halálos kimenetelű betegségekben szenvedőket, ha a kezelőorvos rendelkezik a készítmény hatásosságára, hatásmechanizmusára, az esetleges mellékhatásaira, gyógyszer-interakciókra stb. vonatkozó információkkal, mivel az optimális kezeléshez számos, a gyógyszerre jellemző paraméter pontos ismerete szükséges. Ennek elsajátítása az orvos számára a gyógyszerismertető szakemberekkel folytatott konzultáció nélkül hosszú betanulással és nyomasztó mennyiségű szakirodalom áttekintésével lenne csak megvalósítható. Márpedig az orvosi és élettudományi kutatások publikációja exponenciális mértékben növekszik. A gyakorló orvos számára ez mennyiségében és a klinikai vizsgálatok során alkalmazott egyre bonyolultabb statisztikai eljárások miatt minőségében is követhetetlen ismerethalmazt jelent.

Példaként: a www.medscape.com angol nyelvű orvosi kereső az emlőrák keresőszóra 5623, míg a szívelégtelenség szóra 9610 cikktalálatot ad. Talán a találatok számából is nyilvánvaló, hogy a gyakorló orvos számára még a saját szűkebb szakterületéhez tartozó néhány száz betegséggel kapcsolatos tudományos ismeretek folyamatos követése is a lehetetlennel határos vállalkozás. Ezek alapján talán nem meglepő, ha az amúgy is túlterhelt magyar orvosok az egyik legfontosabb szakmai partnerüknek tekintik a gyógyszerismertető szakembert.
A másik fontos tényező, hogy az új készítmények befogadása a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek közé minden esetben törvényileg szabályozott módon, szigorú költségkontroll-mechanizmusokon keresztül történik. A gyártó és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) gyakran évekre előre köt szerződést a maximális költésre, azaz ha a betegszám túllépi az előre meghatározott keretet, akkor a különbözetet a gyártó állja. Adott esetben ez a visszafizetés elérheti egy készítmény teljes forgalmának a 30-40 százalékát is, és ezen túlmenően kell még a gyártónak befizetni az európai szinten is példátlanul magasnak számító magyar gyógyszeripari extra adót, valamint az orvoslátogatói díjat, melynek mértéke 2010-ben elérte az 50 milliárd forintot. További biztosíték az OEP kezében, hogy a költségvetésben meghatározott gyógyszerkassza túlköltése esetén – minden más viszszafizetési mechanizmuson felül – a gyártóknak a teljes túlköltést vissza kell fizetniük. Tehát a gyógyszer-gazdaságossági törvény 2007. évi bevezetése óta már nem „szállhat el” a gyógyszerkassza.

A fenti alapvetésekből könynyen levonhatók a következtetések. Az orvoslátogató munkája nemcsak hogy nem káros az egész rendszer szempontjából, hanem gyakorlatilag nélkülözhetetlen. E nélkül a gyakorló orvosoknak alig lenne esélyük a legújabb készítményekkel megismerkedni, használatukkal kapcsolatban felelős döntést hozni, valamint a betegeket hatékonyan kezelni és meggyógyítani.

Amikor az OEP az adott új készítmény támogatásáról dönt, akkor a befogadó határozattal felhatalmazza, sőt implicite felszólítja az orvosokat, hogy a megfelelő klinikai körülmények fennállása esetén rendeljék a készítményt a betegeknek. Aki már böngészte az OEP honlapját és próbálta megérteni a hazai támogatási rendszert, illetve nyomon követni a változásait, az tudhatja, hogy ez egy igen időigényes és embert próbáló feladat. Az orvoslátogatók, amikor ismertetik az orvosokkal az adott gyógyszer felírhatóságára vonatkozó legújabb szabályokat is, akkor gyakorlatilag egy olyan tevékenységet végeznek, amely egyébként állami feladat lenne.
A hosszú évek óta folyó kormányzati kommunikáció igyekszik azt a benyomást kelteni, hogy a gyógyszerkassza túlköltése valamiért a gyógyszergyártói promóciónak, így az orvoslátogatásnak tudható be. Ezért fontos ismételten nyomatékosítani, hogy a gyógyszerkassza túlköltésére már évek óta nem volt példa, de ha ez elő is fordulna, akkor azt a gyártóknak a törvény által meghatározott módon teljes egészében vissza kellene fizetniük! Emellett törvény garantálja azt is, hogy az orvos csak a beteg írásos beleegyezése esetén rendelhet drágább gyógyszert.

Az elmúlt hónapok sajtómegjelenései kapcsán mindenképp szót kell ejteni az illegális promócióról is. Az orvoslátogatók tevékenysége törvényi szinten már jelenleg is igen szigorúan szabályozott. Emellett a támogatott gyógyszerforgalom több mint 80 százalékát adó nagy gyártói szövetségek által 1995-ben létrehozott kommunikációs etikai bizottság egy európai szintű önszabályozást valósít meg, és annak etikai kódexét 1996 óta a tagvállalatok kötelező érvényűnek tekintik magukra nézve. Ugyanakkor a gyógyszeriparban is, csakúgy, mint bármely más iparágban, lehetnek olyan szereplők, amelyek tevékenysége nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, ám fontos hangsúlyozni, hogy ez egy büntetőjogi kérdés, és semmiképp sem lehet általánosítás alapja. A gyógyszeriparról alkotott kedvezőtlen kép kialakításában jelentős szerepe volt a mindenkori politikának, hiszen az iparágat és a gyógyszertámogatás rendszerét érintő folyamatos megszorítások kommunikációját s elfogadottságát ez jelentősen megkönnyítette. A gyógyszerlobbival előhozakodni mindig is hálás téma, még akkor is, ha a gyógyszeripart július 1. után már 15-20-szor (!) nagyobb extra fizetési kötelezettség terheli majd, mint a válságadóval sújtott többi hazai ágazatot, és egyes szereplői már most is a Magyarországról történő kivonulást fontolgatják. Azzal azonban senki sem számol, hogy ez a hangulatkeltés drámaian befolyásolja a betegek gyógyszeres terápiákba vetett bizalmát is, melyek elutasítása szövődmények kialakulásához, költséges kórházi kezelésekhez, vagy akár idő előtti elhalálozáshoz is vezethet.
További megfontolandó szempont a költségvetés számára, hogy jelenleg az orvoslátogatói díjon felül évente több millió forint (szja, nyugdíjjárulék, egészségügyi járulék, gépjárműadó stb.) elsődleges bevétele származik a költségvetésnek. Az ipar jelenleg kb. 2300 orvoslátogatót foglalkoztat, akik után a költségvetés teljes bevétele több tízmilliárdos nagyságrendű. A Széll Kálmán-terv gyógyszeripart érintő megszorításai, többek közt az orvoslátogatói díj duplájára, azaz évi 10 millió forintra történő növelésének hatására a cégek várhatóan jelentős leépítéseket hajtanak végre. Könynyen előállhat az a helyzet, hogy hiába növeli meg az orvoslátogatók adóját a kormány, összességében az elbocsátások miatt a gyógyszeriparból származó, munkához kapcsolódó teljes állami adó- és járulékbevétel csökkenni fog, azaz az Egészségbiztosítási Alap szintjén elért megtakarításnál nagyobb mértékű lesz a nemzetgazdaság szintjén realizálódó veszteség.

Ha ez a helyzet bekövetkezik, akkor azzal kell szembesülnünk, hogy míg az állam milliókat költ egy-egy munkahely megteremtésére más iparágakban, addig a gyógyszeriparban a fenti forgatókönyv megvalósulása esetében milliárdokat fog elkölteni több száz vagy ezer munkahely megszüntetésére.

A szerzők: 1. orvos-közgazdász, 2. főiskolai docens
Szerző: Dr. Dávid Tamás, dr. Csépe Andrea PhD
2011.06.22. VG Online


 

Orvoslátogatói díj
- Jelenleg az orvoslátogatói éves díj 5 millió forint
- 2010-ben az ebből származó bevétel 9,8 milliárd forint volt
- 2011. július 1-jétől az orvoslátogatói éves díj 10 millió forint
- Jelenleg 2619 bejelentett orvoslátogató van

Forrás: Széll Kálmán-terv